Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

carta auditului

« Back to Glossary Index
 • carta auditului public intern sau statutul auditului public inter, definește obiectivele, drepturile și obligațiile auditului intern și este elaborată de către fiecare șef al compartimentului de audit public intern și aprobată de conducătorul entității publice. Carta auditului intern informează despre obiectivele și metodele de audit, clarifică misiunea de audit, fixează regulile de lucru între auditor și auditat și promovează regulile de conduită.
 • carta auditului intern trebuie să cuprindă, conform principiului enunțat de Comitetul de Supraveghere Bancară de la Basel, cel puțin următoarele:
  • obiectivele și sfera de activitate;
  • poziția departamentului în cadrul organizației, drepturile și obligațiile sale;
  • responsabilitățile conducătorului departamentului de audit intern.

 • B.N.R. adaugă la aceste elemente și termenii și condițiile în care auditorii interni pot furniza servicii de consultanță sau pot îndeplini sarcini speciale
 • carta trebuie să fie întocmită și revizuită periodic de către departamentul de audit intern, aprobată de conducerea băncii și de consiliul de administrație (cu avizul comitetului de audit) și adusă la cunoștința întregului personal al băncii.
 • în Carta Auditului Intern elaborată de către Bank for International Settlements, cu valoare de îndrumar pentru bănci, sunt stipulate ca și componente ale cartei declararea misiunii, a independenței și obiectivității auditului intern, definirea sferei de cuprindere și a responsabilităților, delimitarea autorității și a standardelor acestei activități.
< Înapoi la Dictionarul Economic