Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

capacitatea beneficiara

« Back to Glossary Index
 • reprezinta aptitudinea unei intreprinderi de a degaja un beneficiu in viitorul apropiat in conditii de gestiune normale identice cu cele din perioadele trecute daca schimbari semnificative nu au loc in viata intreprinderilor.
 • se poate exprima prin urmatorii indicatori:
  • 1) Profitul brut – folosit in diagnosticul de evaluare nu in formula de evaluare
  • 2) Profitul net – frecvent folosit in evaluarea activelor si intreprinderilor prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor
  • 3) Dividendul – folosit in evaluarea titlurilor dar si in evaluarea intreprinderilor prin metode bazate pe randamentul capitalului
  • 4) Cash-flow – folosit in evaluarile prin metode bazate pe actualizarea fluxurilor viitoare de numerar.

 • se determina parcurgand succesiv trei etape:
  • 1) Studiul rezultatelor trecute pe cel putin trei ani
  • 2) Examenul previziunilor pe cel putin 3 ani
  • 3) Mixajul constatarilor din etapele 1 si 2
  • 4) Calculul matematic al capacitatii beneficiare

 • 1. Studiul rezultatelor trecute pe cel putin trei ani
  • are drept scop determinarea acelui profit din bilantul contabil care indeplineste cumulativ 4 conditii:
   • a) stabil
   • b) real
   • c) cert
   • d) reproductibil in viitor

  • practic se porneste de la profitul din bilantul contabil careia i se aduc doua categorii de corectii:
   • a) corectii pe orizontala – intre exercitii tinand seama de impactul tuturor modificarilor din legislatia contabila si fiscala
   • b) corectii pe verticala – de la cifra de afaceri si pana la profitul net sunt corectate toate marjele din intreprindere pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare

  • instrumentul folosit de experti: “tabloul simplificat al soldurilor intermediare de gestiune”
  • corectiile profiturilor din bilantul contabil sun nelimitate, facandu-se pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare
   • a) Corectii de amortizare – se inlatura excesul de amortizare si se adauga orice insuficiente de amortizare referinta constituind-o standardele profesionale emise de expertii tehnici
   • b) Corectii de salarii si asimilate lor – se inlatura orice exces de salarizare sau se adauga orice insuficienta de salarizare referinta constituind-o standardele profesionale emise de experti in munca si protectie sociala
   • c) Corectii legate de profituri sau pierderi exceptionale
   • d) Corectii legate de sinergii – efectele sinergice presupun complementaritate de activitati ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezultatelor individuale

 • 2. Examenul previziunilor consta in verificarea a doua tipuri de coerente:
  • a. Coerenta dintre ipotezele de evaluare si constatarile din diagnosticul pe perioadele trecute
  • b. Coerenta civica intre profiturile nete anuale corectate si profiturile nete anuale previzionale

 • 3. Mixajul constatarilor din etapele 1 si 2
 • 4. Calculul matematic al capacitatii beneficiare
  • Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale previzionale ( folosita in evaluarea pentru privatizare)
  • Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale corectate ( folosita in evaluarea pentru majorari de capital, fuziuni, divizari, asocieri cu partile intreprinderii)
  • Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale din intreaga perioada trecuta si viitoare (folosita in evaluarea intreprinderilor tranzactionate in sectorul privat)
  • Capacitatea beneficiara = Media profiturilor nete anuale din anumite perioade trecute si viitoare ( expertiza)

< Înapoi la Dictionarul Economic