Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

audit financiar

« Back to Glossary Index
 • v.1. reprezinta orice interventie in contabilitatea unei entitati cu caracter de control, analiza, studiu etc., efectuata de un specialist care indeplineste concomitent toate criteriile si conditiile specifice conceptului de audit in general (nu este un audit reglementat)
 • v.2. reprezinta activitatea de verificare a situatiilor financiare de catre auditori financiari conform standardelor internationale de audit (emise de IFAC – International Federation of Accountants).
 • v.3. – examinarea realizată de un profesionist competent și independent de organizație, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra regularității, sincerității și imaginii fidele a conturilor anuale ale întreprinderii. (Compania Națională a Comisarilor de Conturi din Franța);
 • v.4. – auditul reprezinta o examinare ordinară a situațiilor financiare, efectuată de un contabil public autorizat, în vederea exprimării unei opinii cu privire la corectitudinea cu care aceste documente prezintă situația financiară, rezultatele operațiunilor efectuate și schimbările intervenite în situația financiară a organizației, în conformitate cu principiile contabile general acceptate (Standardul de Audit nr. 1), (Institutul American al Contabililor Publici Autorizați (AICPA));
 • v.5. – auditul financiar reprezinta “activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România”.( Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar (cu modificările ulterioare))
 • semnificația auditului financiar:
  • dacă este vorba de “audit financiar care conduce la certificarea situațiilor financiare”, fără nici o îndoială este vorba de o parte din auditul legal, controlul legal sau auditul statutar.
  • denumirea simplă de “audit financiar” poate fi folosită pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:
   • auditul financiar al procedurilor informatizate de ținere a contabilității;
   • auditul financiar al operațiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situațiile financiare;
   • auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislației sociale;
   • auditul financiar asupra situației fiscale;
   • auditul financiar asupra conturilor de clienți pentru a verifica dacă evaluarea creanțelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.

 • altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare și orice studiu asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitate sau din situațiile financiare ale unei entități poate fi calificată ca “audit financiar”.
 • o misiune de audit financiar poate fi prealabilă unei misiuni de audit operațional sau unei misiuni de audit de gestiune.
 • sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzătoare decât cea de “audit statutar”. Reglementarea europeană (Directiva a VIII-a) și reglementările naționale se referă numai la auditul statutar, adică auditul asupra situațiilor financiare ale entității. Din acest punct de vedere, considerăm că folosirea sintagmei “audit financiar” în legislația românească în vigoare în locul celei de “audit statutar” folosită în legislația europeană este de natură a crea confuzii.
< Înapoi la Dictionarul Economic