Modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal începând cu 01.01.2018

Conform Ordinului nr. 3725 din 19/12/2017 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27/12/2017 si care a intra in vigoare incepand cu data de 01/01/2018, au fost aprobate formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.

Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:

 • a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1, prevăzute în anexa nr. 1;
 • b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n, prevăzute în anexa nr. 2;
 • c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R., prevăzute în anexa nr. 3;
 • d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2, prevăzute în anexa nr. 4;
 • e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3, prevăzute în anexa nr. 5;
 • f) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4, prevăzute în anexa nr. 6;
 • g) Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16, prevăzute în anexa nr. 7;
 • h) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c, prevăzute în anexa nr. 8;
 • i) Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b, prevăzute în anexa nr. 9;
 • j) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5, prevăzute în anexa nr. 10;
 • k) Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01, prevăzute în anexa nr. 11;
 • l) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1, prevăzute în anexa nr. 12;
 • m) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2, prevăzute în anexa nr. 13.

Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

 • a) taxa pe valoarea adăugată;
 • b) impozitul pe profit;
 • c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • d) accizele;
 • e) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
 • f) impozitul pe reprezentanţă;
 • g) contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariaţi;
 • h) contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care au calitatea de salariaţi;
 • i) contribuţia asiguratorie pentru muncă;
 • j) redevenţele miniere;
 • k) redevenţele petroliere;
 • l) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
 • m) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • n) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
 • o) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • p) taxe datorate potrivit legislaţiei din domeniul jocurilor de noroc;
 • q) impozit specific unor activităţi.

Contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora.

Modificarea vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018.

Scris de:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Distribuiti acest articol

Dacă ți-a plăcut acest articol, împărtășește-l cu prietenii tăi.
Ei îți vor mulțumi mai târziu.