Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

valoarea adăugată ( VA )

« Back to Glossary Index

primul sold intermediar de gestiune, reflectă creșterea de valoare rezultată din utilizarea factorilor de producție, îndeosebi a factorilor muncă și capital, peste valoarea materialelor, subansamblelor, energiei, serviciilor cumpărate de întreprindere de la terți. Această valoare adăugată reprezintă sursa de acumulări bănești din care se face remunerarea participanților direcți și indirecți la activitatea de exploatare a întreprinderii: personalul (prin salarii, indemnizații, cheltuieli sociale și premii), statul (prin impozite, taxe și vărsăminte asimilate mai puțin subvenții de exploatare), creditorii (prin dobânzi și comisioane plătite), acționarii (prin dividende plătite) și întreprinderea (prin capacitatea de autofinanțare).

< Înapoi la Dictionarul Economic