Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

capacitatea de autofinanțare

« Back to Glossary Index

este indicatorul ce reflectă potențialul financiar de creștere economică a întreprinderii, respectiv sursa financiară generată de activitatea industrială și comercială a firmei după scăderea tuturor cheltuielilor plătibile la o anumită scadență. Potențialul financiar degajat de activitatea rentabilă a întreprinderii, la sfârșitul exercițiului financiar, este destinat să remunereze capitalurile proprii (prin dividende datorate) și să finanțeze investițiile de expansiune (partea de profit repartizată pentru constituirea rezervelor și a fondului de dezvoltare) și de menținere sau reînnoire (prin amortizări ca veritabilă rezervă care permite reînnoiea imobilizărilor) din exercițiile viitoare

< Înapoi la Dictionarul Economic