Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

statistica

« Back to Glossary Index
 • inregistreaza, prelucreaza si furnizeaza informatii privitoare la fenomene social economice de masa .Are o sfera de cuprindere mai mare decat celelalte forme ale evidentei economice.Foloseste fie etaloane cantitative , fie etalonul banesc separat, paralel sau simultan, dupa necesitati
 • este știinta care studiază aspectele cantitative ale determinărilor calitative ale fenomenelor de masă, fenomene care sunt supuse acțiunii legilor statisticii care se manifestă în condiții concrete, variabile în timp și spațiu
 • statistica se diferențiază în:
  • statistica teoretică sau teoria statisticii, care are ca obiect de studiu dezvoltarea procedeelor și metodelor de abordare și analiză statistică a fenomenelor socialeconomice;
  • statistica aplicată sau statistica de ramură, în care se face particularizarea și adaptarea procedeelor și metodelor la specificul domeniului cercetat (statistica comerțului exterior, statistica economică, statistica industrială etc.)

 • de asemenea, statistica se împarte, din punct de vedere al scopului urmărit în sensul caracterizarii unei populații sau a unei subpopulații cu extinderea concluziilor asupra întregii populații, în:
  • statistica descriptivă – termenul de statistică descriptivă a fost introdus pentru prima dată de G.T. Fechner (1801-1877) în a doua jumatate a secolului al XIX-lea. Termenul german folosit “kollektiv-masslehre” este foarte semnificativ dar, din păcate, prea lung. Statistica descriptive presupune utilizarea metodelor pentru organizarea, agregarea și descrierea unei mulțimi de date.
  • statistica inferențială – reprezintă un important instrument de analiză utilizat în procesul de luare a deciziilor. Premisa de baza a statisticii inferențiale este foarte simplă. Ea face trecerea de la statistica descriptivă a unui eșantion (subpopulație) la descrierea întregii mase care caracterizează fenomenul respective (populație). Cu alte cuvinte, statistica inferențială presupune metode pentru inferența asupra populației generale având la baza informații ale eșantionului desprins din colectivitatea generală. Una dintre utilizarile imediate ale statisticii inferențiale este previziunea economico-socială.

 • rolul statisticii la nivel microeconomic și macroeconomic se caracterizează în:
  • cunoașterea situației problematice; statistica contribuind la colectarea de date; clasificarea datelor; prelucrarea sub forma de serii, tabele, grafice, estimarea parametrilor; analiza rezultatelor;
  • evaluarea de variante de decizie: modelare statistică,; testarea modulelor;
  • formularea de ipoteze; verificarea ipotezelor și previziunea statistică;
  • formularea deciziei sau alegerea variantei optime: analiza comparativă asupra variantelor; precizarea variantei de decizie prin măsuri cantitative;
  • controlul aplicarii deciziei și verificarea rezultatelor.

 • in concepția actuala a științei, statistica poate fi considerată ca o disciplină de graniță care prin metodele sale asigură cercetărilor științifice un caracter interdisciplinar. Apariția unor științe ca cibernetica, informatica, teoria sistemelor, nu numai că au același domeniu de investigație ca și statistica, dar au impulsionat folosirea din ce în ce mai mult a metodei statistice.
< Înapoi la Dictionarul Economic