Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

scrisoarea de misiune (de angajament)

« Back to Glossary Index
 • scrisoare ce confirmă acceptarea de către auditor a unei misiuni de audit, ce descrie obiectivul, întinderea auditului , responsabilitățile față de client și forma raportului
 • Standardul International de Audit (ISA) nr. 210 prevede ca auditorul și clientul trebuie să convină termenii și condițiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnați într-o “Scrisoare de misiune de audit”.
 • indiferent de forma pe care o îmbracă relația contractuală, din documentul respectiv nu trebuie să lipsească termenii și condițiile următoare:
  • obiectivul auditului situațiilor financiare;
  • responsabilitatea conducerii intreprinderii cu privire la pregătirea și prezentarea situațiilor financiare;
  • întinderea lucrărilor de audit, făcând referire la legislația aplicabilă, la reglementările sau recomandarea organismelor profesionale al căror membru este auditorul;
  • forma oricărui raport sau alte comunicări în legatură cu rezultatele misiunii de audit;
  • riscul inevitabil de nedetectare a unor anomalii semnificative, ca urmare a sondajelor și a altor limite inerente oricărui sistem contabil și de control intern;
  • necesitatea de a avea acces fără restricții la orice document contabil, piese justificative sau alte informații solicitate.

 • Auditorul poate să decidă să nu trimită o nouă “scrisoare de misiune” pentru fiecare din exercițiile viitoare.
< Înapoi la Dictionarul Economic