Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

risc de control

« Back to Glossary Index
  • reprezintă riscul ca o declarare eronată, ce ar putea apărea în soldul unui cont sau într-o categorie de tranzacții și care ar putea fi semnificativă în mod individual, sau atunci când este cumulată cu alte informații eronate din alte solduri, sau categorii, să nu poată fi prevenită sau detectată și corectată în timp util de sistemul contabil și de sistemul de control intern.
  • riscul de control reprezintă:
    • o apreciere a eficacității controlului intern al clientului, în ceea ce privește prevenirea sau detectarea erorilor;
    • intenția auditorului de a plasa această apreciere la un nivel situat sub pragul maxim de 1 (dacă auditorul constată că nu este organizat control intern la secțiunea de stocuri sau acesta este ineficient va fixa pragul maxim de 100%).

  • pentru a putea depăși un risc de control mai mic de 1, auditorul trebuie să obțină o bună înțelegere a controlului intern, să evalueze cât de bine ar trebui să funcționeze acest control și să testeze eficacitatea mecanismelor de control intern.
< Înapoi la Dictionarul Economic