Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

revocarea

« Back to Glossary Index
  • reprezintă sancțiunea civilă ce constă în înlăturarea efectelor actului juridic din cauza ingratitudinii gratificatului (spre exemplu, a donatarului) sau neexecutării culpabile a sarcinii.
  • revocarea poate interveni ca excepție de la principiul irevocabiltății (vezi definitia) actelor juridice.
  • exemplu, se pot revoca: donația (când donatarul săvârșește “delicte, cruzimi sau injurii grave” – în exprimarea Codului civil – asupra donatorului, sau când donatarul nu își îndeplinește sarcina stipulată în contract); mandatul (mandantul poate revoca procura dată mandatarului pentru încheierea de acte juridice în numele și pe socoteala sa); renunțarea la succesiune (dacă succesiunea nu a fost deja acceptată de alt moștenitor și nu au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii) ș.a.
< Înapoi la Dictionarul Economic