Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

mandatul

« Back to Glossary Index

  • este contractul în temeiul căruia o persoană (mandant) împuternicește altă persoană (mandatar) să încheie anumite acte juridice în numele și pe seama mandantului.
  • mandatul este comercial dacă actele încheiate sunt acte comerciale; mandatul civil are ca obiect încheierea de acte civile.
  • caracteristicile mandatului comercial:
    • are ca obiect, spre deosebire de mandatul civil, afaceri comerciale și nu se presupune a fi gratuit (sunt afaceri comerciale oricare dintre actele enumerate în articolul 3 Cod comercial, care sunt fapte de comerț pentru mandant);
    • este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o sumă fermă sau forfetară ori sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri. Chiar dacă părțile nu au prevăzut în contract plata sau modalitățile de plată, mandantul datorează remunerație (art. 374 Cod comercial). în absența unei stipulații contractuale, remunerația este stabilită de instanța de judecată.

< Înapoi la Dictionarul Economic