Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raportul de audit intern

« Back to Glossary Index
  • respectă anumite principii, o anumită formă, iar conținutul său se supune anumitor norme.
  • este și trebuie să fie un document de informare pentru conducere. La simpla lectură a raportului, superiorii ierarhici trebuie să știe dacă există un bun control asupra domeniului auditat și care sunt, eventual, măsurile importante ce trebuie luate pentru a îmbunătăți situația. Pentru a răspunde acestei funcții, nu este nevoie ca raportul de audit să detalieze investigațiile efectuate. Trebuie și este nevoie ca raportul de audit să detalieze investigațiile efectuate? Trebuie și este de ajuns să prezinte o argumentație clară, care să se bazeze pe identificarea exactă a riscurilor observate sau descoperite și care să precizeze în linii mari punctele slabe și măsurile ce trebuie luate ?
  • mai trebuie să fie, din punctul de vedere al entității auditate, și un instrument de lucru. Pornind de la raportul de audit, responsabilii auditați vor întreprinde acțiuni corective, ceea ce nu s-ar putea face numai cu indicații generale. Așadar, documentul trebuie să analizeze și să prezinte în mod obligatoriu detaliile constatărilor și observațiilor. Recomandările trebuie să fie concrete și precise, pentru ca responsabilii să nu rămână nelămuriți, și să fie în măsură să definească cu exactitate acțiunile ce trebuie întreprinse. Rezultatul acestei abordări este un raport lung.
< Înapoi la Dictionarul Economic