Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

raport anual al membrilor

« Back to Glossary Index

Membrii Camerei au obligația de a întocmi și transmite Camerei un raport anual. Raportul anual se referă la perioada încheiată la 31 decembrie și trebuie depus până la 31 martie a fiecărui an.
Membrii Camerei care sunt angajați, administratori, asociați sau acționari ai unei firme de audit și nu efectuează audit în nume propriu vor transmite Camerei un raport anual (declarație anuală) în care vor specifica că nu desfășoară activitate în nume propriu.
Nedepunerea raportului la termenul stabilit constituie caz de abatere disciplinară, conform art. 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei.
Raportul anual trebuie semnat de președintele Consiliului de administrație sau de administratorul unic ori de auditorul financiar-persoană fizică, după caz.
Pe durata efectuării inspecției, inspectorii au obligația de a verifica acuratețea raportului anual.

< Înapoi la Dictionarul Economic