Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

programul de audit

« Back to Glossary Index
 • reprezintă un instrument relativ flexibil, ce poate fi adaptat și completat în funcție de riscurile identificate pe parcursul derulării angajamentului; acesta, precum și modificările ulterioare, fac obiectul aprobării de către conducătorul departamentului de audit intern.
 • cuprinde un „set de instrucțiuni“ utilizate de asistenți implicați în audit cu scopul de a controla desfășurarea activității.
 • stabilește pentru fiecare domeniu timpul necesar aferent procedurilor de audit, evaluările specifice ale riscurilor inerente și de control și nivelul necesar de asigurare garantată de procedurile de fond.
 • are în vedere și durata testelor de control, a procedurilor de fond, asistența acordată de conducerea firmei, precum și implicarea altor auditori sau experți.
 • în realizarea programului de audit, auditorii interni trebuie să țină seama de:
  • obiectivele activității auditate și mijloacele prin care activitatea își controlează performanța;
  • riscurile semnificative pentru activitatea respectivă, obiectivele, resursele, operațiunile și metodele prin care impactul potențial al riscului este menținut la un nivel acceptabil;
  • adecvarea și eficacitatea a administrării riscurilor și a sistemelor de control în comparație cu un model de control relevant;
  • oportunitățile de a aduce îmbunătățiri semnificative activității de administrare a riscurilor și de control.

 • obiectivele programului trebuie să reflecte rezultatele evaluării riscurilor
  identificate pentru activitatea auditată. Resursele și perioada de timp alocate trebuie să corespundă caracteristicilor activității auditate, complexității acesteia și expunerilor la risc.
 • procedurile de identificare, analiză, evaluare și înregistrarea a informațiilor pe perioada de desfășurare a angajamentului de audit sunt cuprinse, după metode bine determinate, în fișe de lucru, aprobate de conducătorul departamentului de audit intern înainte de începerea angajamentului.
< Înapoi la Dictionarul Economic