Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

planificarea activitatii de audit

« Back to Glossary Index
  • are ca scop constituirea de către auditor a unei strategii generale detaliate cu privire la natura, durata și gradul de cuprindere a auditului.
  • o planificare eficientă a activității de audit concură la asigurarea unei atenții corespunzătoare asupra domeniilor importante de audit, identificarea aspectelor potențiale și operativitatea activității. Dobândirea cunoștințelor generale despre activitatea clientului este o parte importantă a planificării activității de audit.
  • cunoștințele auditorului cu privire la activitatea clientului contribuie la identificarea domeniilor și a sistemelor semnificative ale tranzacțiilor și operațiunilor economico financiare care pot avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.
  • prin “planificare” se înțelege construirea unei strategii generale și a unei abordări detaliate în ceea ce privește natura, durata și întinderea preconizate ale unui angajament de audit. Auditorul planifică efectuarea auditului într-un mod eficient și oportun.
< Înapoi la Dictionarul Economic