Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

plan de reorganizare

« Back to Glossary Index
 • planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și a directorilor.
 • planul de reorganizare va cuprinde în mod obligatoriu programul de plată a creanțelor.
 • executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 3 ani, socotiți de la data confirmării.
 • la recomandarea administratorului judiciar, după trecerea unui termen de cel mult 18 luni de la confirmarea planului, această perioadă va putea fi extinsă cu cel mult încă o perioadă de un an, dacă propunerea este votată de cel puțin două treimi din creditorii aflați în sold la acea dată.
 • planul de reorganizare va menționa:
  • a) categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate, în sensul legii;
  • b) tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate;
  • c) dacă și în ce măsură debitorul, membrii grupului de interes economic, asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditați din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere;
  • d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparație cu valoarea estimativă ce ar putea fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativă se va calcula la data propunerii planului.

 • reguli potrivit carora se voteaza planul de reorganizare a activitatii debitorului de catre creditori:
  • se admite si votarea prin corespondenta
  • la inceputul sedintei de vot administratorul judiciar va informa creditorii prezenti despre voturile valabile primite in scris fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot pe care titularul acesteia il exercita in categoria de creante din care face parte creanta respectiva; urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante si anume:
   • a) creditorii cu creante garantate
   • b) creditorii bugetari
   • c) creditorii chirografari stabiliti conform legislatiei in vigoar

 • un plan de reorganizare va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
  • A. cel puțin jumătate plus una dintre categoriile de creanțe menționate în programul de plăți, acceptă sau sunt socotite că acceptă planul, cu condiția ca minimum una dintre categoriile defavorizate să accepte planul;
  • B. în cazul în care sunt doar două categorii, planul se consideră acceptat în cazul în care categoria cu valoarea totală cea mai mare a creanțelor a acceptat planul;
  • C. fiecare categorie defavorizată de creanțe care a respins planul va fi supusă unui tratament corect și echitabil prin plan.

 • tratament corect și echitabil există atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
  • a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanță care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;
  • b) nici o categorie sau nici o creanță aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;
  • c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici o categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezultă din ierarhia prevăzută la art. 100 alin. (3), nu primește mai mult decât ar primi în cazul falimentului.

 • doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.
 • confirmarea unui plan de reorganizare împiedică propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan.


 
< Înapoi la Dictionarul Economic