Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

parte afiliata

« Back to Glossary Index
 • (legata) o parte are legătură cu o entitate dacă:
  • (a) direct sau indirect printr-un intermediar sau mai mulți intermediari, partea:
   • (i) controlează sau este controlată sau se află sub controlul unei entități (aceasta include companiile mamă, filialele și întreprinderile afiliate);
   • (ii) are un interes în entitatea care îi conferă o influență semnificativă asupra entității;
   • (iii)are un control comun asupra entității.

  • (b) Partea este un asociat (așa cum este definit în IAS 28 „Investiții în Asociații) al entității;
  • (c) Partea este o asociere în participațiune (vezi IAS 31 Interese în Asocierile în participațiune”)
  • (d) Partea este un membru al personalului cheie de conducere a entității sau companiei mamă a acesteia;
  • (e) Partea este un membru apropiat al familiei al oricărei persoane descrise la punctele (a) sau (d);
  • (f) Partea este o entitate care este controlată, controlată în comun sau influențată în mod semnificativ direct sau indirect de o persoană aflată în situațiile descrise la punctele (d) și (e) sau pentru o persoană aflată în situațiile descrise la punctele (d) și (e) care are un drept de vot semnificativ, direct sau indirect;
  • (g) Partea este un plan de beneficii pentru pensii în beneficiul angajaților entității, sau al unei entități care este parte aferentă a entității.

 • Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 550 stabilește procedurile și principiile fundamentale, precum și modalitățile lor de aplicare în ce privește responsabilitățile auditorului referitoare la tranzacțiile între părți legate (afiliate), așa cum sunt ele definite prin Standardul Internațional de Contabilitate nr. 24 “Părți legate”.
 • Auditorul trebuie să pună în lucru proceduri de audit în vederea reuniunii de elemente probante referitoare la identificarea de către conducerea intreprinderii a părților legate (afiliate), precum și la informațiile prezentate în anexe privind efectele tranzacțiilor și operațiilor între părțile legate, care au o influență semnificativă asupra situațiilor financiare.
 • în timpul lucrărilor de audit, auditorul dă atenție operațiilor care par neobișnuite și care pot indica existența părților legate până atunci necunoscute ca, de exemplu:
  • operațiuni efectuate în condiții comerciale anormale, mai ales în ce privește prețul, rata dobânzii, garanții și condiții de rambursare neobișnuite;
  • operații a căror existență nu pare justificată prin nici o motivație logică;
  • operații a căror substanță diferă de forma acestora;
  • operații efectuate pe căi neobișnuite;
  • volum prea ridicat sau operații importante realizate cu unii clienți sau furnizori, în raport cu alții;
  • operații neânregistrate.

 • Printre procedurile puse în lucru de auditor se pot folosi:
  • controalele detaliate asupra unor operații, tranzacții, rulaje sau solduri;
  • consultarea proceselor verbale ale adunărilor generale ale acționarilor și ale consiliului de administrație;
  • acordarea unei atenții deosebite unor operații de la sfârșitul perioadei;
  • acordarea contractelor și convențiilor de împrumut;
  • examenul operațiilor de cumpărări sau vânzări pe părți ale unei societăți în participație;
  • examenul operatțiilor și tranzacțiilor între părți legate identificate;
  • obținerea unei declarații de la conducerea intreprinderii prin care să ateste că informațiile prezentate cu privire la identificarea părților legate sunt exhaustive și au fost corect descrise în anexele la situațiile financiare.

< Înapoi la Dictionarul Economic