Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

observarea statistica

« Back to Glossary Index
 • este prima etapa a cercetării statistice.
 • constă în culegerea de date (informații) după o anumită metodologie pentru toate unitățile colectivității cercetate.
 • scopul observării este comun cu cel al cercetării statistice, în sensul cunoașterii situației existente, modificărilor structurale și în dinamică sau al interdependenței cu alte fenomene.
 • principii:
  • datele culese să fie autentice, să reflecte realitatea;
  • datele să se refere numai la caracteristicile esențiale, care răspund cel mai bine scopului cercetării;
  • culegerea de date trebuie să se realizeze în condiții obiective, fără preferințe din partea cercetătorilor.

 • pentru organizarea rațională a unei observari statistice trebuie rezolvate o serie de probleme cu caracter organizatoric și metodologic. Pentru aceasta este nevoie de un plan de observare statistică. Acesta cuprinde:
  • scopul observării – subordonat scopului general pentru care s-a organizat cercetarea;
  • obiectul observării – îl formează colectivitatea cercetată sau mulțimea unităților care se vor înregistra împreună;
  • unitatea de observare – definită ca element component al colectivității. Pot exista unități simple (personae fizice, mărfuri etc.) sau unități complexe (familie, echipă, societate comercială etc.);
  • programul observării – constă în stabilirea caracteristicilor care trebuie să fie înregistrate, modalitățile concrete de culegere a datelor și încadrarea în timp și spațiu a activității de obținere a informațiilor;
  • formulare și instrucțiuni de completare – se prezintă sub forma de fișe și liste. Formularele de înregistrare cuprind și instrucțiuni de înregistrare. Astfel, timpul observării vizeaza două aspecte: stabilirea timpului la care se referă datele înregistrate și a duratei înregistrării;
  • locul observării și unitatea care raportează – în general, el coincide cu locul unde este amplasat fenomenul înregistrat;
  • probleme organizatorice – care asigură cât mai bune condiții pentru desfășurarea observării.

 • modalități de observare statistică:
  • Observarea documentară are loc atunci când se preiau date înregistrate din documente sau publicații existente. In acest caz, costul este redus și există cel puțin doua reguli care trebuie respectate:
   • nu trebuie să se preia informațiile în mod automat, ci se verifica constistența logică și comparabilitatea acestor informații;
   • atunci când se colectează date din mai multe surse este absolut necesară verificarea comparabilității metodologiilor de elaborare a indicatorilor.

  • Observarea directă (nemijlocită) presupune contactul direct cu obiectul observării și înregistrarea element cu element a tuturor caracteristicilor cuprinse în programul observării.

 • erorile de observare statistica:
  • erori întâmplatoare care provoaca abateri în sensul măririi sau micșorării nivelului real al fenomenului. Acestea pot surveni din neatenție și nu au caracter premeditat. In cazul colectivităților mari, acest tip de erori are un caracter redus;
  • erori sistematice care produc abateri semnificative de regulă într-un  singur sens de la realitatea observată. Sunt generate din neînțelegere sau din rea credință (voință).

< Înapoi la Dictionarul Economic