Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

comparabilitatea

« Back to Glossary Index

nevoia de comparabilitate nu reprezintă un scop în sine și nu trebuie lăsată să devină un impediment în introducerea standardelor de contabilitate care să ofere o bună imagine fidelă a situațiilor financiare. Evidențierea în contabilitate în mod unitar a unei tranzacții economico-financiară sau eveniment este dăunătoare dacă metoda respectivă nu menține caracteristicile calitative de relevanță și credibilitate.
Utilizatorii trebuie să aibă puterea de discernământ în vederea identificării diferențelor între politicile contabile pentru tranzacții și alte evenimente utilizate atât de aceeași entitate de la o perioadă la alta, cât și de diferite entități. Prezentarea politicilor contabile utilizate de entitate concură la realizarea comparabilități.
Compararea situațiilor financiare în timp de către utilizatori conduce la identificarea tendințelor în poziția financiară și performanțele entității.

< Înapoi la Dictionarul Economic