Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

normele contabile

« Back to Glossary Index
 • n.c. reprezintă o regulă sau mai multe reguli constituite ca sistem de referință pentru producția de informații contabile și validarea socială a situațiilor financiare (rapoarte financiare, documente contabile de sinteză sau bilanț contabil).
 • rolul normelor contabile: este de a asigura comparabilitatea in timp si spatiu a relevantei si credibilitatii a informatiilor contabile.
 • sunt stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilității care sunt, de regulă, organisme de interes public, autonome.
 • sunt comune și obligatorii pentru toți cei care stabilesc, controlează și utilizează situațiile financiare. Entitățile care au obligația de a stabili situații financiare sunt cele prevăzute la art. 1 din Legea Contabilității. Cei care controlează sunt prevăzuți prin legislația fiecărei țări (auditori, cenzori) și au ca referință în activitatea lor normele contabile. Situațiile financiare sunt destinate să satisfacă nevoile comune de informații ale unei game largi de utilizatori. Pentru mulți utilizatori aceste situații financiare constituie singura sursă de informații complementare care să le satisfacă nevoile. Aceste situații financiare trebuie să fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referințele următoare:
  • standarde internaționale de raportare financiară; 
  • standarde sau norme contabile naționale; 
  • alte referințe contabile bine precizate și recunoscute, aplicate pentru elaborarea și prezentarea situațiilor financiare.

 • normele contabile internaționale sunt stabilite de IASCF (Fundația Comitetului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate) și sunt denumite generic Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) care cuprind: 
  • Standardele Internaționale de Raportare Financiară emise de IASB (IFRS); 
  • Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS); 
  • standardele de interpretare emise de SIC sau IFRIC; 
  • alte documente emise de IASB, SIC sau IFRIC.

< Înapoi la Dictionarul Economic