Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

mediul de control

« Back to Glossary Index
 • constituie esența unei organizații eficient controlate și este generat de atitudinea manifestată de managementul acesteia. Mediul controlului este format din acțiunile, politicile și procedurile care reflectă atitudinile de ansamblu ale managementului, ale membrilor consiliului de administrație și ale proprietarilor entității.
 • include funcțiile și de guvernanță și de conducere, precum și atitudinile, conștientizarea și acțiunile celor însărcinați cu guvernanța și conducerea entității referitoare la controlul intern al entității și la importanța acestuia în entitate. Mediul de control este o componentă a controlului intern.
 • acțiunile, politicile și procedurile care reflectă atitudinile de ansamblu ale managementului, membrilor consiliului de administrație, a persoanelor însărcinate cu guvernanța și proprietarilor entității față de controlul intern și de importanța lui pentru entitate.
 • mediul de control este evaluat de auditor prin prisma câtorva componente secundare:
  • integritatea și valorile etice (conducere și personal);
  • competența conducerii și a personalului;
  • participarea consiliului de administrație sau a comitetului de audit (separarea acestora de managementul entității);
  • filozofie și stilul de lucru al managementului;
  • structura organizatorică;
  • atribuirea autorității și responsabilității;
  • politicile și practicile în domeniul resurselor umane.

< Înapoi la Dictionarul Economic