Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari financiare

« Back to Glossary Index
 • Lucrari de efectuat:
  • De obtinut lista portofoliului – titluri la data bilantului si de determinat daca ea corespunde cu soldul contului in balanta generala 
  • De verificat evidentierea analitica si sintetica 
  • De informat despre metoda de evaluare a titlurilor aplicata portofoliilor – titluri la inchiderea conturilor 
  • De intebat conducerea despre valoarea contabila a titlurilor 
  • De intrebat conducerea despre diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de tranzactionare 
  • De revazut eventualele probleme ale valorii de realizare 
  • De determinat daca castigurile, pierderile si veniturile din plasamente au fost corect inregistrate 
  • De informat despre clasificarea titlurilor de participare si despre titlurile de plasament 
  • De urmarit daca s-au respectat regulile de autorizare a operatiunilor de cumparare sau vanzare de titluri efectuate in cursul exercitiului 
  • De analizat tranzactiile intra-grup pentru a vedea daca s-au eliminat operatiunile reciproce cand societatea este membra a unui grup

 • 1. Obtineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt, a provizioanelor constituite si a valorii contabile nete la sfarsitul exercitiului financiar auditat.
 • 2. Decideti pentru care conturi este necesara verificarea detaliata.
 • 3. Verificati corespondenta posturilor bilantiere cu balanta de verificare.
 • 4. Obtineti o lista a plasamentelor si asigurati-va ca sunt corect clasificate in filiale, firme asociate, asocieri in participatie, alte active fixe sau curente.
 • 5. Verificati costul activelor noi si al celor cedate cu documentele justificative aferente si asigurati-va ca variatiile importante au fost autorizate.
 • 6. Verificarea intrarilor de investitii financiare.
 • 7. Verificarea iesirilor de investitii financiare.
 • 8. Verificarea intrarilor si iesirilor de creante imobilizate.
 • 9. Confirmati soldurile conturilor de credite intragrup si asigurati-va ca sunt corect prezentate.
 • 10. Asigurati-va ca veniturile din plasamente sunt inregistrate in contabilitate pe o baza adecvata si consecventa.Verificati cheltuielile provenite din investitii.
 • 11.Asigurati-va ca profitul/pierderea din cedari este calculat(a) corect. De asemenea procedati la verificarea tratamentului fiscal fata de pierderea neta.
 • 12.Obtineti confirmari de la tertii ce detin certificate de proprietate, amanunte privind conditiile contractuale ale asocierii in participatie.
 • 13.Verificati fizic un esantion din certificatele detinute de entitatea auditata.
< Înapoi la Dictionarul Economic