Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

castigurile

« Back to Glossary Index
  • sunt creșteri ale beneficiilor economice care pot sau nu să apară în cursul activităților curente ale întreprinderii. Exemplu, veniturile din vânzarea de active altele decât circulante și câștigurile constatate sau nerealizate, cum sunt veniturile provenite din reevaluarea titlurilor de plasament și acelea provenite din creșterea valorii activelor pe termen lung. Câștigurile sunt evidențiate și reprezentate, de regulă, la valoarea netă, fără a trece prin relația de compensare dintre venituri și cheltuieli.
  • odată recunoscute în contul de rezultate, câștigurile sunt evidențiate separat deoarece informația corespunzătoare prezintă importanță pentru luarea deciziilor economice. De asemenea, deseori aceste câștiguri sunt raportate fără a lua în calcul cheltuielile asociate.
  • apar în urma unor tranzacții care sunt colaterale activităților de exploatare și care pot fi, uneori, semnificative. De exemplu, sediul în care o societate își desfășoară activitatea poate fi vândut mai târziu pentru a realiza un profit din vânzare.
< Înapoi la Dictionarul Economic