Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

indicator

« Back to Glossary Index
 • reprezintă baza pentru măsurarea progreselor înregistrate
 • trebuie definiți sub aspect calitativ, cantitativ și temporal.
 • un indicator este bine definit daca este “SMART”:
  • Specific obiectivului pe care-l măsoară
  • Măsurabil
  • Acceptabil din punct de vedere al costurilor
  • Relevant pentru nevoile de informare ale managerilor
  • Temporal – definește timpul necesar atingerii obiectivului

 • sistem de indicatori:
  • Veniturile brute – indicator de volum ce desemnează totalitatea veniturilor și încasărilor din activitatea curentă și din alte activități, înregistrate în decursul unui interval de timp.
  • Cheltuielile totale – ce cuprinde două categorii distincte:
   • cheltuieli cu investiția:
   • cheltuieli cu producția:

Ct = Ih + Ch

  • Raportul dintre venituri și costuri, actualizate (beneficiu / cost) – asigură comparabilitatea dintre veniturile totale și costurile totale utilizând tehnica actualizării la momentul începerii lucrărilor de investiții.
  • Flux de numerar (CASH-FLOW) : se stabilește ca diferența între veniturile brute și cheltuielile ocazionate de implementarea proiectului.
   • static: CFh = Vh – (Ih + Ch), h = 1,2,…,d+D
   • dinamic: CFh act = [Vh – (Ih + Ch)], h = 1,2,…,d+D

  • Venitul net actualizat (V.N.A.) : se calculează ca diferență între veniturile totale actualizate și cheltuielile totale, cu investiția și de producție, actualizate la același moment.
  • Rata internă de rentabilitate (R.I.R.) – exprimă acel nivel al coeficientului de actualizare la care venitul net actualizat este egal cu zero. Determinarea RIR se poate face:
   • grafic
   • analitic.

< Înapoi la Dictionarul Economic