Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

gestionarea a priori a riscului de credit

« Back to Glossary Index
 • divizarea și limitarea riscurilor:
  • Divizarea riscurilor – are ca obiectiv evitarea concentrării riscurilor prin diversificarea (economică și geografică) plasamentelor. Limitarea riscurilor se realizează prin norme stabilite de fiecare bancă, dar și prin măsuri stabilite de autoritatea de reglementare, opozabile tuturor băncilor.
  • Limitarea autonormativă vizează:
   • limite interne pentru ponderea activităților riscante în fondurile proprii,
   • plafoane de credite pe debitor, grup de debitori, sector de activitate, zonă geografică

  • Reglementările românești pentru limitarea riscului de credit se referă la:
   • 1. O instituție de credit nu poate înregistra o expunere față de un singur debitor, a cărei valoare depășește 25% din fondurile proprii.
   • 2. în cazul în care acest un singur debitor are în componența sa cel puțin un membru al grupului instituției de credit raportoare, iar membrul respectiv este societatea-mamă, filială a societății-mamă sau filială a instituției de credit raportoare, procentul prevăzut la pct. 1 va fi redus la 20%.
   • 3. Valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei instituții de credit (care depășesc 10% din fondurile proprii ale băncii) nu poate depăși 800% din fondurile ei proprii.

< Înapoi la Dictionarul Economic