Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

un singur debitor

« Back to Glossary Index
  • orice persoană sau grup de persoane fizice și/sau juridice față de care instituția de credit are o expunere și:
    • care constituie, dacă nu se dovedește altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori
      celorlalte; sau
    • între care nu există o relație de control în sensul exprimat la prima liniuță, dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece între ele există asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, există o probabilitate considerabilă ca cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăți de rambursare;

< Înapoi la Dictionarul Economic