Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

divizarea

« Back to Glossary Index
  • este operațiunea prin care se împarte patrimoniul unei societăți, care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente, sau care iau ființă prin acest procedeu. Caz în care divizarea e totală
  • când se desprinde o parte din patrimoniul unei societăți care își păstrează existența și se transmite acea parte către o altă societate, constituindu-se o societate nouă din acea fracțiune de patrimoniu, divizarea e parțială.
  • fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a societății care își încetează existența și transmiterea universală a patrimoniului său către societatea sau societățile beneficiare, în starea în care se găsește la data fuziunii sau a divizării, în schimbul atribuirii de acțiuni sau de părți sociale ale acestora către asociații societății care încetează și, eventual, a unei sume în bani, care nu poate depăși 10% din valoarea nominală a acțiunilor sau a părților sociale atribuite.
< Înapoi la Dictionarul Economic