Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

frauda

« Back to Glossary Index
  • înțelegem acea informație falsă, prezentată în mod intenționat (deliberat) în situațiile financiare. în cazul fraudelor, se face o deosebire între deturnare (sustragere) de active deseori denumită delapidare sau fraudă imputabilă unui angajat și raportare financiară frauduloasă, deseori numită fraudă imputabilă managementului.
  • act intenționat întreprins de una sau mai multe persoane din cadrul conducerii, celor însărcinați cu guvernanța, angajați sau terțe părți, care implică folosirea unor înșelătorii pentru a obține un avantaj ilegal sau injust. Două tipuri de denaturări intenționate sunt relevante pentru auditor: denaturări care rezultă dintr-o raportare financiară frauduloasă și denaturări care rezultă din deturnare de active.
  • prezentare eronată (inexactitate) intenționată din situațiile financiare.
  • caracteristici:
    • presiunea sau încurajarea de a comite frauda – constă în dorința făptuitorului de a obține un profit financiar direct în cazul sustragerii de active sau un câștig indirect în cazul raportărilor financiare frauduloase (creșterea valorii de piață a acțiunilor companiei);
    • percepția unei oportunități de a comite frauda. în ciuda faptului că există o oportunitate de a comite frauda, aceasta nu are loc decât atunci când persoanele implicate consideră că pot acționa fără ca ele să fie demascate.

< Înapoi la Dictionarul Economic