Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

faptele descoperite pana la data raportului de audit

« Back to Glossary Index
 • Auditorul trebuie să pună în lucru proceduri care urmăresc strângerea de elemente probante suficiente și adecvate care să justifice faptul că au fost identificate toate evenimentele care pot necesita ajustări ale situațiilor financiare sau informații suplimentare în anexe, până la data raportului său.
 • Procedurile menite să identifice evenimentele care pot face obiectul unei ajustări a situațiilor financiare sau unei informații în anexe, vor fi puse în lucru la o dată cât mai apropiată de data raportului de audit și vor cuprinde acțiunile următoare:
  • examinarea facturilor de cumpărări, de vânzări, a avizelor de expediție sau a notelor de intrare-recepție ale perioadei posterioare închiderii exercițiului, pentru a verifica dacă operațiile respective nu sunt aferente exercițiului închis (controlul principiului independenței exercițiului);
  • examinarea încasărilor posterioare închiderii pentru a verifica reactivarea creanțelor;
  • cercetarea facturilor de vânzare posterioare închiderii pentru a se încredința că stocurile nu sunt evaluate la o sumă superioară valorii lor de realizare sau invers;
  • analiza procedurilor stabilite de conducerea intreprinderii pentru a se asigura că evenimentele posterioare închiderii au fost bine identificate;
  • consultarea proceselor verbale ale adunării generale a acționarilor, ale consiliului de administrație, ale comitetului de audit, ale comitetului de direcție, care au avut loc după data închiderii exercițiului;
  • analiza altor informații financiare luate, previziuni de trezorerie și alte rapoarte ale conducerii intreprinderii;
  • cereri, sau cereri suplimentare de informații de la oficiul juridic sau de la avocații intreprinderii în legătură cu procesele pe rol;
  • corespondența înregistrată la conducerea intreprinderii în legătură cu subiecte, cum ar fi:
   • situația actuală a unor elemente contabilizate pe baza unor date preliminare sau neconcludente;
   • noi angajamente, împrumuturi, garanții acordate sau primite;
   • vânzări de active realizate sau avute în vedere;
   • noi acțiuni sau obligațiuni emise sau prevăzute a fi emise, proiecte de fuziune, sau alte căi de restructurări;
   • active care fac obiectul unor pretenții de proprietate, distruse din diferite cauze (incendii, inundații etc.);
   • evoluția unor riscuri;
   • alte evenimente care ar pune în discuții continuitatea exploatării.

 • Dacă, prin aplicarea procedurilor de mai sus, auditorul descoperă că evenimentele posterioare au o incidență semnificativă asupra situațiilor financiare, el trebuie să determine dacă acestea au fost corect avute în vedere și au făcut obiectul unei informații corespunzătoare în notele anexe la situațiile financiare.
 • Când un subgrup, filială sau sucursală face obiectul unui audit din partea altui auditor, auditorul va examina procedurile acestui alt auditor referitoare la evenimentele posterioare, precum și necesitatea de a-l informa de data prevăzută pentru semnarea propriului său raport de audit.
< Înapoi la Dictionarul Economic