Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

stocurile

« Back to Glossary Index
  • reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul intreprinderii detinute fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare. Reglementarile din Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) definesc stocurile astfel: Activele 1. detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii; 2. in curs de productie in vederea vanzarii in conditiile prezentate la 1.; sau 3. sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii. In sfera stocurilor se includ: 1. materii prime si materiale consumabile, 2. productia in curs de executie, 3. produse finite si marfuri si 4. avansuri pentru cumparari de stocuri.
< Înapoi la Dictionarul Economic