Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

fapte descoperite dupa data raportului de audit dar inaintea publicarii situatiilor financiare

« Back to Glossary Index
  • Auditorul nu este ținut să aplice proceduri sau să facă investigații referitoare la situațiile financiare, după data raportului de audit. Conducerea intreprinderii, însă, trebuie să informeze auditorul asupra evenimentelor suvenite între data raportului de audit și data publicării situațiilor financiare și care sunt susceptibile să aibă o influență asupra acestora.
  • Când auditorul a luat la cunoștință, după data raportului său dar înaintea publicării situațiilor financiare, de evenimente care riscă să aibă o incidență semnificativă asupra acestora, auditorul trebuie să stabilească dacă trebuie să ceară cercetarea situațiilor financiare și să discute aspectele în cauză cu conducerea intreprinderii pentru a stabili măsurile care se impun.
  • Dacă conducerea intreprinderii corectează situațiile financiare, auditorul va pune în lucru procedurile necesare și va furniza conducerii intreprinderii un alt raport de audit, în nici un caz data noului raport nu va putea fi anterioară datei semnării sau aprobării situațiilor financiare și, în consecință, procedurile menționate mai sus se vor prelungi până la data noului raport de audit.
  • Dacă conducerea intreprinderii refuză să corecteze situațiile financiare iar auditorul consideră necesare aceste corecturi, el trebuie să exprime o opinie cu rezerve sau o opinie defavorabilă; dacă raportul de audit apucase să fie depus, auditorul cere conducerii intreprinderii să nu publice, către terți, situațiile financiare și raportul de audit iar, dacă aceasta decide totuși publicarea, auditorul va lua măsurile adecvate pentru a evita ca terții să utilizeze raportul său.
< Înapoi la Dictionarul Economic