Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

fapte descoperite dupa data publicarii situatiilor financiare

« Back to Glossary Index
  • După publicarea situațiilor financiare auditorul nu este ținut să procedeze la vreo investigație.
  • Dacă însă auditorul a luat la cunoștință, după publicarea situațiilor financiare, de existența unui eveniment care, dacă ar fi fost cunoscut la data semnării raportului său, l-ar fi condus la modificarea opiniei, el trebuie să stabilească dacă este cazul corectării situațiilor financiare și să discute aspectele respective cu conducerea intreprinderii.
  • în cazul în care conducerea intreprinderii corectează situațiile financiare, auditorul va controla măsurile luate de conducerea intreprinderii pentru a se asigura că toate persoanele care sunt în posesia situațiilor financiare nemodificate au luat cunoștință de corectarea acestora și va întocmi un nou raport de audit asupra situațiilor financiare. Acest nou raport de audit trebuie să cuprindă un paragraf de observații făcând trimitere la o notă anexă la situațiile financiare care cuprinde motivele corecției situațiilor financiare publicate anterior. Data noului raport de audit nu va fi anterioară celei de aprobare a situațiilor financiare corectate.
  • în cazul în care conducerea intreprinderii nu ia măsurile necesare pentru a se asigura că toate persoanele care au în posesie situațiile financiare și raportul de audit publicate anterior au fost corect informate de situație și nu corectează situațiile financiare chiar dacă auditorul a solicitat corectarea, auditorul va face cunoscut conducerii intreprinderii că va lua toate măsurile pentru a evita ca terții să utilizeze raportul său de audit.
  • Nu este necesară corectarea situațiilor financiare și stabilirea unui nou raport de audit atunci când situațiile financiare ale exercițiului următor sunt pe punctul de a fi publicate, cu condiția ca o informație corespunzătoare despre situația existentă să fie furnizată în notele anexate la aceste situații financiare.
< Înapoi la Dictionarul Economic