Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

externalizarea activitatii de audit intern

« Back to Glossary Index
 • externalizarea poate aduce:

  • avantajele unei expertize înalte, mai ales pe proiecte speciale de audit,
  • dar poate genera și riscuri pentru bancă (cum ar fi riscul de pierderi sau riscul de a avea control redus asupra activității externalizate). Aceste riscuri trebuie să fie monitorizate și gestionate atent, cu atât mai mult cu cât activitatea de audit intern este foarte importantă, iar consiliul de administrație al băncii rămâne responsabil de funcționarea eficientă a sistemului de control și în cazul externalizării unei părți a acestuia.

 • ideea externalizării (totale) auditului intern:
  • în unele țări, nu este agreată, considerându-se că departamentul de audit intern al băncii trebuie să aibă nivelul necesar de competență profesională pentru a acoperi toate activitățile cheie ale băncii. Totuți, se admite ideea cooptării unui expert extern care să facă anumite evaluări pentru departamentul de audit (externalizare parțială).

  • în Romania, Banca Națională este favorabilă ideii de externalizare a unei activități bancare, dar în limite clar definite printr-o politică a băncii, în condițiile existenței unor proceduri de administrare a riscurilor asociate activităților externalizate și cu stipularea clară a responsabilităților fiecărei părți implicate în cadrul contractului de prestări servicii. Astfel, în opinia băncii centrale, procedurile de administrare a riscurilor atașate activităților externalizate trebuie să se refere cel puțin la următoarele aspecte:
   • criteriile de evaluare a societății prestatoare de servicii,
   • nivelul de competență de aprobare a externalizării,
   • monitorizarea permanentă a derulării contractului de externalizare și
   • existența unor planuri alternative pentru cazul în care este necesară schimbarea societății prestatoare de servicii.

< Înapoi la Dictionarul Economic