Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

drept real

« Back to Glossary Index
  • este dreptul subiectiv civil patrimonial în temeiul căruia titularul său își poate exercita prerogativele asupra unui bun în mod direct și nemijlocit, fără concursul altei persoane.
  • exemplul tipic de drept real este dreptul de proprietate. în temeiul său, titularul va putea exercita prerogativele corespunzătoare proprietății (posesia, folosința și dispoziția) în mod direct asupra bunului
  • drepturile reale sunt drepturi absolute, ceea ce înseamnă că raportul juridic ce se naște în temeiul lor se încheie între titularul dreptului real și subiectul pasiv nedeterminat.
< Înapoi la Dictionarul Economic