Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

contractul de prestari de servicii de audit

« Back to Glossary Index
 • Prevederile de baza ale contractului de prestari de servicii de audit sunt:
  • partile contractante; 
  • obiectul contractului; 
  • durata prestarii serviciilor; 
  • descrierea auditului financiar si rapoarte; 
  • utilizarea raportului de audit financiar
  • tariful prestatorului si plata acestuia; 
  • obligatiile partilor; 
  • limitarea raspunderii prestatorului; 
  • raspunderea beneficiarului; 
  • limitari ale auditului financiar; 
  • drepturi de proprietate intelectuala; 
  • confidentialitatea; 
  • prelungirea contractului; 
  • modificarea contractului; 
  • incetarea contractului; 
  • forta majora; 
  • comunicarea pe suport electronic; 
  • legea contractului; arbitrajul; 
  • dispozitii finale.

< Înapoi la Dictionarul Economic