Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

contestatia

« Back to Glossary Index
 • contestația se poate face în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data când:
  • a) contestatorul a luat cunoștință de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somației sau din altă înștiințare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;
  • b) contestatorul a luat cunoștință, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de executare;
  • c) cel interesat a luat cunoștință, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.

 • contestația prin care o terță persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării. (Legislație aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 173, alin. 1 și 2)
 • elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestație formulată împotriva unui act administrativ fiscal:
  • a) datele de identificare a contestatorului;
  • b) obiectul contestației;
  • c) motivele de fapt și de drept;
  • d) dovezile pe care se întemeiază;
  • e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila în cazul persoanelor juridice.
   Dovada calității de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii. (Legislație aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 206, alin. 1)

 • prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului general de depunere a acesteia.
 • termenul special pentru depunerea contestației:
  • Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal;
  • Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, dacă actul administrativ fiscal nu conține elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină, potrivit legii.

   Prin retragerea contestației nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestație în interiorul termenului
   general de depunere a acesteia.

< Înapoi la Dictionarul Economic