Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

competenta profesionala si atentia cuvenita

« Back to Glossary Index
  • impune ca obligație auditorilor de a se conforma legilor și reglementărilor relevante, de a evita orice acțiuni care pot discredita profesia de auditor, vizează, de asemenea și perfecționarea continuă și durabilă a auditorului, îmbunătățirea comportamentelor sale și a serviciilor prestate, precum și exercitarea responsabilităților asumate la cel mai înalt nivel al capacității de care dispune.
  • competența profesională a fiecărui auditor intern și a departamentului de audit intern, ca întreg, este esențială pentru îndeplinirea corespunzătoare a rolului auditului intern.
  • departamentul de audit intern trebuie să acopere toate activitățile băncii, iar acestea devin din ce în ce mai complexe; mai mult, acestui departament i se pot cere opinii cu privire la noi domenii care ar putea fi introduse în nomenclatorul băncii. Prin urmare, un auditor intern trebuie să aibă cunoștințe înalte, experiență vastă, să se pregătească continuu și să își actualizeze permanent cunoștințele în domeniul bancar și în cel al tehnicilor de audit. Totodată, acesta trebuie să aibă capacitatea de a colecta informații, de a le examina, de a evalua situația și de a comunica concluzii.
  • la aceste cerințe privind pregătirea profesională, Banca Națională a României adaugă exigențe morale: auditorii interni trebuie să fie corecți, onești și incoruptibili
  • cu un astfel de “portret – robot”, recrutarea de specialiști pentru departamentul de audit intern al unei bănci apare ca o provocare pentru departamentul de resurse umane. Dacă se iau în considerare și cerințele legate de asigurarea obiectivității și imparțialității, gestiunea resurselor umane în domeniul auditului intern poate părea chiar o “misiune imposibilă”. Aprecierea adecvării nivelului de pregătire a candidaților pentru posturile de auditori interni ține de politica fiecărei bănci în domeniu; unele bănci (în special cele mici) pun accentul, în recrutarea personalului pentru audit, mai mult pe cunoștințe și experiență profesionale, decât pe existența unor titluri profesionale
  • competența profesională trebuie menținută prin pregătire la locul de muncă, pregătire internă și externă, rotația personalului în cadrul departamentului de audit etc..
< Înapoi la Dictionarul Economic