Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

compartimentul de audit public intern

« Back to Glossary Index

se organizează astfel:

  • se constituie în subordinea directă a conducerii entității publice și, prin atribuțiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfășurarea activităților supuse auditului public intern.
  • Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entității publice, cu avizul UCAAPI; pentru entitățile publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, numirea/destituirea se face cu avizul entității publice superioare.
  • Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit.
  • Funcția de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcții ca activitate profesională orientată spre profit sau recompensă.
< Înapoi la Dictionarul Economic