Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

atribuții principale UCAAPI

« Back to Glossary Index

a) elaborează, conduce și aplică o strategie unitară în domeniul auditului
public intern și monitorizează la nivel național această activitate;
b) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;
c) dezvoltă și implementează proceduri și metodologii uniforme, bazate pe standardele internaționale, inclusiv manualele de audit intern;
d) dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial;
e) elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern;
f) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern;
g) dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activității de audit public intern și elaborează raportul anual, precum și sinteze, pe baza rapoartelor primite;
h) efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;
i) verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;
j) coordonează sistemul de recrutare și de pregătire profesională în domeniul auditului public intern;
k) avizează numirea/destituirea șefilor compartimentelor de audit public intern din entitățile publice;
l) cooperează cu Curtea de Conturi și cu alte instituții și autorități publice din România;
m)cooperează cu autoritățile și organizațiile de control financiar public din alte
state, inclusiv din Comisia Europeană.

< Înapoi la Dictionarul Economic