Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

activul net corectat (corijat)

« Back to Glossary Index
 • are drept scop eliminarea limitelor activului net contabil si de a da o dimensiune valorii intreprinderii mai aproape de realitatea economica. El presupune analiza critica a fiecarui element de calcul in functie de realitatea concreta si de valoarea acesteia din chiar momentul evaluarii. Reevaluarea se realizeaza printr-o evaluare individuala a posturilor de activ si pasiv.
 • se determina astfel:
  • 1. Separarea tuturor bunurilor din intreprindere in bunuri necesare exploatarii si bunuri in afara exploatarii
  • 2. Reevaluarea tuturor bunurilor necesare exploatarii
  • 3. Calculul matematic al activului net corijat

 • 1. Separarea tuturor bunurilor din intreprindere in bunuri necesare exploatarii si bunuri in afara exploatarii:
  • se face in functie de criteriul utilitatii exprimata si masurata prin gradul de participare la realizarea profiturilor.
  • rezultatul acestei prime etape se poate concretiza in:
   • 1) determinarea unei capacitati beneficiare superioara fata de profitul din bilant atunci cand pe cale de expertiza si diagnostic se constata o posibila imbunatatire a gradului de utilizare a bunurilor
   • 2) fie utilizarea in alte scopuri sau alte destinatii a bunurilor fara utilitate sau cu utilitate redusa in acest caz putand fi folosite cai de restructurare cum ar fi: formarea de noi soc comerciale, inchirierea, concesioarea, vanzarea chiar ca material

 • 2. Reevaluarea tuturor bunurilor necesare exploatarii:
  • atunci cand determinam valoarea bunurilor din intreprindere se au in vedere urmatoarele sase categorii de factori:
   • a) evolutia preturilor
   • b) raportul de schimb al monedei nationale
   • c) starea bunurilor
   • d) politici de amortizare
   • e) politici de contabilizare
   • f) orice alt factor determinat cu ocazia diagnosticului care poate antrena distorsiuni intre valoarea contabila si valoarea economica a bunurilor din intreprindere.

 • Corectii in ACTIV:
  • Imobilizarile necorporale – d.p.d.v. economic sunt considerate non valoric, adica cu valoare “0” ( cu o singura exceptie – cheltuielile de cercetare care privesc produse noi sau dezvoltari de activitati)
  • Imobilizari finaniciare – constau fie in titluri de participare la capitalul altor intreprinderi, fie plasamente, credite acordate pe termen lung. Titlurile – se evalueaza diferit dupa cum coteaza sau nu la bursa si dupa cum se constituie intr-un pachet majoritar sau minoritar.
   • Titlurile care coteaza – se evalueaza prin metodele indicate de organismele de bursa, mai toate metodele derivand din una de baza potrivit careia valoarea actuala a unui titlu se stabileste la nivelul cel mai mic dintre pretul mediu ponderat al tranzactiilor din ultima zi de la bursa “x” si pretul ultimei tranzactii din aceeasi zi de la bursa “y” cu conditia sa fie un pret relevant adica sa se refere la cel putin 0,5% din numarul de titluri ale emitentului.
   • Titlurile care nu coteaza:
    • si se constituie intr-un pachet minoritar se evalueaza prin metoda capitalizarii dividendelor
    • si se constituie intr-un pachet majoritar se evalueaza prin metoda globala care consta in determinarea valorii globale a intreprinderii in care am investit si pe baza ei valoarea participatiei in intreprinderea respectiva.

  • Creditele – se iau in calcul cu valorile din scripte, cele in valuta insa fiind actualizate la raportul de schimb al zilei
  • Imobilizarile corporale – se evalueaza printr-o diversitate de metode in functie de natura fiecarei imobilizari corporale
  • Stocurile – se elaboreaza o balanta in functie de vechimea stocurilor. Se inlatura din calcul stocurile fara miscare sau cu miscare lenta ( tehnic pe calea provizioanelor ) iar evaluarea se face astfel:
   • Stocurile la intrare: materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, se evalueaza la nivelul pretului de achizitie al zilei. Daca intrarile sunt mai rare se evalueaza la nivelul mediei preturilor de achizitie din cea mai recenta perioada.
   • Stocurile din interior: productia neterminata, produsele finite in curs, se iau in calculul activului net corijat la nivelul costurilor inregistrate in contabilitate, corectate insa cu gradul de inaintare in realizarea fizica a produselor
   • Stocurile la iesire: se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare ale zilei mai putin beneficiile estimate in aceste preturi

  • Creantele – se elaboreaza o balanta in functie de vechime creantelor, se inlatura creantele incerte pe baza rationamentului profesional, nu a legislatiei fiscale.
  • Creantele in valuta – se actualizeaza la raportul de schimb al zilei

  • Disponibilitatile – in valuta – sunt actualizate la raportul de schimb al zilei

 • Corectii in PASIV
  • corectiile privesc de regula provizioanele pentru riscuri si cheltuieli care sunt tratate astfel:
   • a) Provizioane bine fundamentate – si cu caracter de rezerva, intregesc capitalurile proprii ale firmei
   • b) Celalalte provizioane – se reintregesc in rezultatul financiar
   • c) Obligatiile in valuta – se actualizeaza la raportul de schimb al zilei, diferentele fiind regularizate pe seama rezultatelor financiare.

 • 3. Calculul matematic al activului net corijat:
  • I. Metoda substractiva de calcul:
   • Activ net corijat = Total activ in val. ec – Total datorii

  • II. Metoda aditiva de calcul:
   • Activ net corijat = Totalitatea capitalurilor proprii ± Diferenta din reevaluare

 • (ANCC) – denumit valoare matematică intrinsecă este calculat pornind de la activul net contabil modificat prin recalcularea valorii determinate de incidența deprecierii monetare, a fluctațiilor puterii de cumpărare,evoluția prețurilor, modificarea criteriilor de utilitate, amortizare, eliminarea non – valorilor latente :
 • ANCC = ACTIV CORECTAT – DATORII CORECTATE

 • ANCC = ANC +/- CORECŢII IN ACTIV +/- CORECŢII îN PASIV

 • Activ net contabil corectat = Activ net contabil (după distribuire dividende)

  – Active în afara exploatării
  – Active consuiderate non-valori
  + Active luate în leasing
  + Plusvaloare latentă aferentă activelor
  – Impozit pe plusvaloarea activelor
  – Provizioane pentru deprecierea activelor
  – Impozit latent aferent părților de capital / profit capitalizat
  +/- Constituire/ajustare provizioane pentru riscuri și cheltuieli
  +/- Ajustare datorii
  – Datorii financiare pentru active preluate în leasing

< Înapoi la Dictionarul Economic