Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

actiunea

« Back to Glossary Index
 • este un titlu de participare care confera posesorului ei calitatea de a fi asociat, dandu-i dreptul la o parte proportionala din beneficiile distribuite de societatea respectiva
 • hartie (act) de valoare care da dreptul posesorului acesteia (persoana fizica sau juridica) de a participa la formarea capitalului unei societati comerciale.
 • este un titlu de coproprietate. Actionarul primeste un dividend, dupa ce din beneficii s-au efectuat scazamintele pentru plata impozitului si constituirea rezervelor legale.
 • in caz de lichidare a societatii, actionarul va primi sumele cu care a participat la formarea capitalului, dupa achitarea celorlalti creditori.
 • este o fracțiune a capitalului social care trebuie să fie egală ca valoare cu celelalte acțiuni din aceeași emisiune.
 • este și un titlu de credit, încorporând drepturile și obligațiile izvorâte din calitatea de acționar; dar ea nu îndeplinește condițiile autonomiei (acțiunile își au izvorul în actul constitutiv al societății ce le emite, acționarul își poate transmite acțiunile terților, dar dobânditorul lor devine titularul unui drept derivat și nu originar) și literalității (drepturile conferite acționarilor sunt incomplet determinate prin acțiune, pentru a cunoaște întinderea lor trebuie cercetat actul constitutiv). Absența autonomiei și literalității conferă acțiunilor caracterul de titluri speciale, corporative, societare sau de participațiune.
 • valoarea nominală a unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei.
 • acțiunile vor cuprinde:
  • denumirea și durata societății;
  • data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
  • capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
  • avantajele acordate fondatorilor.

  • acțiunile trebuie să poarte semnătura a doi administratori, când sunt mai mulți, sau a unicului administrator.

 • reprezentanții, administratorii și cenzorii societății nu pot fi titulari de acțiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.
 • valoarea nominală a unei acțiuni nu va putea fi mai mică de 0.1 lei
 • acțiunile vor cuprinde:
  • a)denumirea și durata societății;
  • b)data actului constitutiv, numărul din registrul comerțului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare și numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
  • c)capitalul social, numărul acțiunilor și numărul lor de ordine, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintele efectuate;
  • d)avantajele acordate fondatorilor.

 • actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic."
< Înapoi la Dictionarul Economic