Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

valoare de rentabilitate

« Back to Glossary Index

este o valoare bazată pe rezultatul întreprinderii. Ea poate fi financiară și de
randament.
a) Valoarea financiară ( VF ) exprimă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acțiune la o rată medie a dobânzii pe piață, sau ea corespunde sumei totale care plasată la o dobândă sigură va produce un avantaj egal cu veniturile titlurilor.

VF = Dividendul distribuit pe o actiune / Rata medie a dobanzii pe piata

Se precizează că rata dobânzii este cea corespunzătoare titlurilor de valoare cu venituri fixe (obligațiuni) majorate în funcție de riscurile de curs (riscuri care sunt nesemnificative, în principiu, pentru o acțiune). în ceea ce privește dividendul luat în calcul este cel distribuit în cursul exercițiului sau media aritmetică a dividendelor distribuite în cursul ultimelor cinci exerciții.

< Înapoi la Dictionarul Economic