Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

strategia generala de audit

« Back to Glossary Index
 • stabilește aria de aplicabilitate, momentul și conducerea unui audit și oferă îmbunătățiri referitoare la un plan de audit mai detaliat. Stabilirea strategiei generale de audit implică:
  • a. Determinarea caracteristicilor misiunilor care definesc aria de aplicabilitate
   • cadrul general de raportare financiară folosit;
   • cerințele de raportare specifice;
   • domeniul de activitate al entității;
   • localizarea componentelor entității;

  • b. Evaluarea obiectivelor de raportare ale misiunii pentru a planifica momentul auditului și natura comunicărilor cerute
   • termenele limită pentru raportarea intermediară;
   • termenele limită pentru raportarea finală;
   • datele cheie pentru comunicările prevăzute a avea loc cu conducerea și cu cei însărcinați cu guvernanța;

  • c. Factorii importanți ce vizează efortul depus de echipa ce realizează misiunea
   • determinarea nivelelor de semnificație adecvate;
   • identificarea preliminară a domeniilor de existență a unui risc mai mare de denaturări semnificative;
   • identificarea preliminară a componentelor semnificative și soldurile conturilor;
   • evaluarea misiunii în care auditorul poate planifica obținerea de dovezi cu privire la eficiența controlului intern;
   • identificarea evoluțiilor recente privind raportările financiare specifice domeniului;
   • alte evoluții relevante.

< Înapoi la Dictionarul Economic