Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

scopul final al auditului

« Back to Glossary Index

îl constituie însă verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale, concretizat prin întocmirea raportului de audit, prin intermediul căruia auditorul comunică utilizatorilor concluziile sale. Rapoartele sunt prezentate în diverse forme, însă toate trebuie să informeze utilizatorii despre concordanța dintre informații și criteriile stabilite.

< Înapoi la Dictionarul Economic