Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

risc de nedectare

« Back to Glossary Index
 • procedurile fundamentale de audit nu detecteaza o eroare semnificativa sau mai multe erori insumate cu efect cumulat semnificativ
 • constă în faptul că controalele declanșate de auditori nu reușesc să descopere o eroare semnificativă în soldul unui cont sau într-o categorie de operațiuni, izolată sau împreună cu alte solduri sau categorii de operațiuni.
 • nivelul riscului de nedetectare depinde de controalele proprii ale auditorului; riscul de nedetectare nu poate fi eliminat în totalitate, oricare ar fi tehnicile și procedurile folosite de auditor.
 • Există anumite relații între cele trei componente ale riscului de audit.
  • Riscul de nedetectare este invers proporțional cu cumulul riscurilor inerente și riscurile legate de control. De exemplu, dacă riscurile inerente și cele legate de control sunt ridicate, trebuie fixat un nivel al riscului de nedetectare redus, astfel încât să fie redus cât mai mult riscul de audit și, invers, dacă riscurile inerente și cele legate de control sunt slabe, auditorul va accepta un nivel al riscului de nedetectare mai ridicat, reducând astfel riscul de audit.
  • Pe de altă parte, trebuie sesizată și relația de invers-proporționalitate: dintre caracterul semnificativ și riscul de audit; cu cât pragul de semnificație este mai mare cu atât riscul de audit este mai mic și invers. Dacă, de exemplu, auditorul constată că pragul de semnificație acceptabil este redus, riscul de audit crește; atunci auditorul va putea:
   • să reducă nivelul riscului legat de control prin compensarea cu teste de proceduri mai dezvoltate sau suplimentare; 
   • să reducă riscul de nedescoperire modificând natura, calendarul și întinderea controalelor proprii.

< Înapoi la Dictionarul Economic