Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

risc de credit

« Back to Glossary Index
 • este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de neîndeplinirea totală sau parțială de către contrapartidă a obligațiilor care îă revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire al fluxurilor financiare care s-ar fi produs în cazul în care contrapartida și-ar fin îndeplinit obligațiile.
 • componente principale:
  • riscul de intrare în incapacitate de plată a contrapartidei (default risk) și
  • riscul de majoare a spread-ului (spread risk)

 • Reglementările Uniunii Europene pentru limitarea riscului de credit se referă la:
  • o instituție de credit nu poate înregistra o expunere față de un singur debitor, a cărei valoare depășește 25% din fondurile proprii.
  • in cazul în care acest un singur debitor are în componența sa cel puțin un membru al grupului instituției de credit raportoare, iar membrul respectiv este societatea-mamă, filială a societățiimamă sau filială a instituției de credit raportoare, procentul prevăzut mai sus va fi redus la 20%.
  • valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei instituții de credit (care depășesc 10% din fondurile proprii ale băncii) nu poate depăși 800% din fondurile ei proprii. 

< Înapoi la Dictionarul Economic