Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

risc de audit acceptabil

« Back to Glossary Index
  • reprezintă o măsură a gradului în care auditorul este dispus să accepte faptul că situațiile financiare ar putea fi semnificativ eronate după încheierea misiunii și emiterea unei opinii fără rezerve.
  • Când auditorul determină un nivel scăzut al riscului de audit acceptabil înseamnă că el vrea să fie mai sigur că situațiile financiare nu sunt semnificativ eronate. Un risc „0”, ar însemna certitudine perfectă, situație care nu este posibilă din punct de vedere economic, un risc de 100% ar însemna incertitudine absolută.
  • Când auditorul decide că pentru un audit este adecvat un nivel mai scăzut de risc acceptabil, atunci există trei direcții de acțiune potențiale. Aceste acțiuni vor fi întreprinse împreună sau separat, în funcție de decizia auditorului, astfel:
    • 1. Este nevoie de mai multe probe pentru a mări certitudinea auditorului că nu există erori semnificative. Această măsură, presupunând colectarea unei cantități mari mari de probe, este greu de pus în aplicare, deoarece riscul de audit acceptabil se aplică întregului audit. Este prea costisitor și, deseori, chiar irealist să se majoreze cantitatea de probe în toată aria supusă auditului.
    • 2. Misiunea de audit ar putea necesita implicarea unor angajați cu mai multă experiență.
    • 3. Misiunea va fi controlată cu mai multă rigurozitate decât de obicei. Echipele de audit trebuie să fie sigure că foile de lucru, care vor documenta planificarea, colectarea probelor, concluziile deduse de auditori, precum și alte aspecte ale auditului sunt corespunzător verificate. Atunci când nivelul riscului acceptabil este redus, se practică un control mai aprofundat, inclusiv verificări operate de angajații care nu au fost incluși în echipa de audit a misiunii respective.

  • Pentru „riscul de audit acceptabil” se mai utilizează noțiunile de asigurare de audit sau nivel de asigurare (certitudine). Asigurarea de audit reprezintă un complement al riscului de audit acceptabil, adică este egală cu unu minus riscul de audit.
< Înapoi la Dictionarul Economic