Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

revocarea ofertei

« Back to Glossary Index
 • oferta poate fi revocată, în principiu, atât timp cât ea nu a ajuns la destinatar.
 • Precizări:
  • cazul ofertei fără termen:
   • dacă este adresată publicului, ofertantul o poate revoca;
   • dacă este adresată unei persoane determinate, ea trebuie să fie menținută într-un termen rezonabil; nerespectarea acestei obligații are drept consecință sancționarea ofertantului prin obligarea lui la plata daunelor-interese destinatarului ofertei.

  • cazul ofertei cu termen:
   • ofertantul are obligația de a o menține până la îndeplinirea termenului respectiv; dacă oferta este revocată intempestiv, ofertantul va răspunde delictual față de destinatarul ei. Există opinia, în literatura de specialitate, care admite că cea mai eficientă sancțiune care se poate aplica ofertantului în acest caz este recunoașterea contractului ca valabil încheiat (desigur, în măsura în care oferta a fost acceptată de destinatarul ei).

< Înapoi la Dictionarul Economic