Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

revizuirea (verificarea)

« Back to Glossary Index
  • reprezintă procesul prin care se analizează și verifică datele din contabilitate pentru a identifica situații (sume / rulaje / solduri / operațiuni) importante sau neobișnuite (evaluarea calității activității efectuate și concluziile la care s-a ajuns de către alte persoane).
  • această procedură presupune identificarea unor neregularități (valori, componența) din cadrul soldurilor conturilor sau din alte sume din situațiile financiare, în urma analizării tranzacțiilor, a registrelor (jurnalelor) contabile, a ajustărilor, a reconcilierilor, precum și a altor documente și raportări detaliate.
  • include identificarea operațiunilor mari (neobișnuite) din înregistrările contabile precum și verificarea / analiza datelor (înregistrărilor) privind anumite categorii de cheltuieli (speciale, neobișnuite) și/sau ajustările / stornările efectuate.
  • poate fi folosită și în legatură cu procedurile analitice dar și ca o procedura de sine stătătoare, putând fi efectuată manual cât și prin utilizarea tehnicilor de audit asistate de calculator (CAAT).
  • revizuirea controlului calității misiunii – un proces menit să ofere o evaluare obiectivă, înainte ca raportul să fie emis, a raționamentelor profesionale semnificative pe care le-a aplicat echipa misiunii și a concluziilor la care au ajuns în formularea raportului.
< Înapoi la Dictionarul Economic