Dictionar Economic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iDuis at justo bibendum, ultirces lectus non, imperdiet lpsum. Muris fringilla velit faucibus iaculis nullam.

reglementarea si supravegherea bancara

« Back to Glossary Index
  • reglementarea bancara se definește prin ansamblul de legi și norme aplicabile băncilor în activitatea lor
  • supravegherea bancara se referă la activitatea de monitorizare a situației financiare a instituțiilor bancare și la verificarea modului cum sunt respectate și aplicate reglementările bancare.
  • clasificare:
    • reglementarea economică – are drept scop să se obțină asigurarea că băncile mobilizează resurse și acordă credite în condiții de eficiență economică.
    • reglementarea prudențială – are menirea să garanteze alocarea eficientă a resurselor, să minimizeze riscurile pe care și le asumă băncile și să asigure stabilitatea și sănătatea financiară a fiecărei bănci și a sistemului bancar în ansamblu. Altfel spus, scopul reglementării prudențiale și reducerea reglementării economice (dereglementarea economică)
    • reglementarea monetară. – al cărei scop este menținerea stabilității valorii externe și interne a monedei naționale, prin controlul exercitat asupra lichidității totale a sistemului bancar.

< Înapoi la Dictionarul Economic